Sjednice Proširenog kolegijuma

Informacije sa održane sjednice Proširenog kolegijuma

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojoj su prisustovali rektorski tim i dekani organizacionih jedinica, održana je 16. februara  u prostorijama Rektorata. Na sjednici je razmatran Prijedlog Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Razmatrana je i Informacija o Budžetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2022. godinu. Članovi Proširenog kolegijuma su …

Pročitajte

Informacija sa elektronske sjednice Proširenog kolegijuma

Članovi Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na  elektronskoj sjednici održanoj 24. marta 2021. godine, razmatrali su pitanja u vezi sa realizacijom nastavnog procesa u lјetnom semestru akademske 2020/2021. godine. Tokom ove sjednice članovi Kolegijuma su raspravlјali i o drugim, aktuelnim pitanjima.  

Pročitajte

Informacije sa održane sjednice Proširenog kolegijuma

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojoj su prisustovali rektorski tim i dekani organizacionih jedinica, održana je danas u amfiteatru Mašinskog fakulteta. Na sjednici se diskutovalo o Prijedlogu plana budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2021. godinu.  

Pročitajte

Informacije sa održane sjednice Proširenog kolegijuma

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojoj su prisustovali rektorski tim i dekani organizacionih jedinica, održana je danas u amfiteatru Muzičke akademije. Na sjednici se diskutovalo o prijedlogu plana upisa studenata u akademsku 2021/2022. godinu.

Pročitajte

Informacija sa održane sjednice Proširenog kolegijuma

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je danas u amfiteatru Muzičke akademije kojoj su prisustovali rektorski tim i dekani organizacionih jedinica. Na sjednici se diskutovalo o organizaciji nastave u zimskom semestru 2020/2021. godine.    

Pročitajte

Informacija sa održane sjednice Proširenog kolegijuma

U amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta danas je održana sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta na kojoj su prisustovali dekani svih organizacionih jedinica. Ovo je prva sjednica koja je održana nakon pandemije izazvane korona virusom i prilagođena je trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj. Na današnjoj sjednici, koju je vodio rektor prof. dr Milan …

Pročitajte

Održana sjednica Proširenog kolegijuma

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 3. marta u prostorijama Rektorata, razmatran je prijedlog Prijedlog Finansijskog plana Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2020. godinu i finansijskih planova fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na dnevnom redu bio je i plan javnih nabavki Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2020. …

Pročitajte

Održana sjednica Proširenog kolegijuma

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 30. januara u prostorijama Rektorata, razmatran je prijedlog broja studenata za upis u akademskoj 2020/2021. godini na I, II i III ciklusu studija. Rektor Univerziteta prof. dr Milan Kulić otvorio je diskusiju o prijedlozima kvota za narednu akademsku godinu, nakon čega …

Pročitajte

Održana sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana sjednica Proširenog kolegijuma kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na sjednici se, između ostalog, raspravlјalo o Prijedlogu plana budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2020. godinu. Na dnevnom redu je bio i Izvještaj o internoj reviziji organizacionih jedinica …

Pročitajte

Održana sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana sjednica Proširenog kolegijuma kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na sjednici se, između ostalog, razgovaralo o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju. Članovima Proširenog kolegijuma prezentovana je informacija o trenutnom finansijskom stanju na Univerzitetu, kao i informacija o upisu …

Pročitajte