Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za iѕbor u akademsko zvanje docent, uža naučna oblast Operaciona istraživanja, kandidat dr Slađana Paunović