Start / 2019 / мај / 30

Dnevna arhiva: 30. маја 2019.

UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA – Konkurs 12. juna, prijemni ispiti 1. jula

Na zajedničkom kolegijumu rektora Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanom 30. maja 2019. godine, odlučeno je da konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, bude objavljen 12. juna 2019. godine u dnevnim …

Pročitajte

Zajednički kolegijum rektora: Univerzitete upisati u Državni registar

Sa zajedničkog kolegijuma rektora Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanog 30. maja 2019. godine upućen je apel da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, izvrši upis javnih univerziteta iz Republike Srpske u Državni registar akreditovanoih visokoškolskih ustanova u BiH. Kolegijum je …

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga restorana i posluživanja hranom povodom dana Fakulteta i promocije diplomiranih studenata (Usluge kteringa)“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte