Dnevna arhiva: 24. априла 2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sa referencom „Nabavka školskih i bibliotečkih knjiga i stručne literature“, za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Na osnovu člana 64. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19), člana 44. stav 2. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i člana 3. Pravilnika o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i …

Pročitajte