Dnevna arhiva: 8. фебруара 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka uređaja za radiografiju“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča. Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte