Dnevna arhiva: 5. фебруара 2019.

Sjedište Rektorske konferencije BiH premješteno na UIS, novi predsjednik prof. dr Stevo Pašalić

U rektoratu Sveučilišta u Mostaru 6. decembra 2018. godine održana je sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. Usvojen je izvještaj o finansijskom poslovanju Rektorske konferencije. Razmatrana su aktuelna pitanja iz nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Razmatrani su i prijedlog finansijskog okvira za akreditaciju …

Pročitajte