Start / Sve Aktuelnosti / Raspored CULTURWB kurseva za cjeloživotno učenje

Raspored CULTURWB kurseva za cjeloživotno učenje

NAZIV KURSA

PREDAVAČ

TERMINI

Uvodni čas Svi predavači

20.10.2018.

10⁰⁰-11⁰⁰

Kulturna svijest-kulturno naslijeđe Zapadnog Balkana danas i sutra

Dr Dajana Vukojević 20.10.2018.

11⁰⁰-14⁰⁰

Osnove projektnog menadžmenta Mr. Nenad Marković

26.10.2018.

1600-1900

Menadžment i marketing kulturnih događaja-ostvarite rezultate

Prof. dr Branislav Mašić 27.10.2018.

10⁰⁰-15⁰⁰

Osnove projektnog menadžmenta Mr. Nenad Marković

02.11.2018.

16⁰⁰-19⁰⁰

Dizajniranje vrijednosti proizvoda/usluge i strategija društvenih medija

Mr. Nemanja Šarenac 03.11.2018.

10⁰⁰-13⁰⁰

Razvoj proizvoda

Doc. dr Dragan Vojinović

03.11.2018.

14⁰⁰-19⁰⁰

Finansiranje i budžetiranje događaja i projekata kulturnog turizma Prof. dr Mladen Rebić

10.11.2018.

10⁰⁰-15⁰⁰

Interkulturalna komunikacija Prof. dr Drago Vuković

09.11.2018.

17⁰⁰-20⁰⁰

Napomene:

  • O eventualnim promjenama termina kandidati će biti blagovremeno obavješteni;
  • Termin dodjele sertifikata objavićemo nakon odslušanih kurseva