Старт / Наука / Научни часописи

Научни часописи

ЧАСОПИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Организациона јединица Назив часописа Службени језик Периодичност Website линк
Богословски факултет Годишњак Српски godisnjakpbf.com
Економски факултет Брчко Зборник радова Економског факултета Брчко Језици БиХ Једном годишње zbornik.efb.ues.rs.ba
Економски факултет Пале Зборник радова Економског  факултета у Источном Сарајеву Енглески Два пута годишње zrefis.ekofis.ues.rs.ba
Електротехнички факултет International Journal of Electrical Engineering and Computing Енглески Два пута годишње ijeec.etf.ues.rs.ba
Факултет пословне економије Бијељина Нови економист Српски и енглески Два пута годишње noviekonomist.info
Факултет физичког васпитања и спорта Спорт и здравље Српски и енглески Два пута годишње sportizdravlje.rs.ba
Филозофски факултет Радови Српски Једном годишње www.ff.ues.rs.ba/index.php/izd-v-s-v/zb-rni-r-d-v/rhiv
Медицински факултет Биомедицинска истраживања Српски Два пута годишње biomedicinskaistrazivanja@yahoo.com
Педагошки факултет у Бијељини Нова школа Српски и енглески Два пута годишње www.pfb.ues.rs.ba
Пољопривредни факултет AGROFOR International Journal Енглески Три пута годишње agrofor.ues.rs.ba
Правни факултет Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву Српски Једном годишње godisnjak.pravni.ues.rs.ba
Годишњак студената Правног факултета у Источном Сарајеву Српски Једном годишње pravni.ues.rs.ba/izdavastvo/godi%C5%A1njak-studenata-pfis
Технолошки факултет Journal of Engineering and Processing management Енглески Једном годишње jepm.tfzv.ues.rs.ba