Центар за подршку студентима са инвалидитетом

Центар за подршку студентима са инвалидитетом


ОТВАРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

Центар за подршку студентима са инвалидитетом (у даљем тексту Центар) успостављен је при Филозофском факултету у Палама 22. јуна 2018. године као дио универзитетског Центра за помоћ студентима са посебним потребама. Центар је оформљен у оквиру ERASMUS+  пројекта  „Транзиција студената са инвалидитетом са високошколских установа до тржишта рада“ (Trans2Work), који је трајао од октобра 2015. године до октобра 2018. године.

 

 

Центар је настао са циљем да сви студенти са инвалидитетом Универзитета у Источном Сарајеву имају једнак приступ свим универзитетским програмима и активностима. Активности у оквиру Центра усмјерене су према садашњим и будућим студентима с инвалидитетом, академском и административном особљу, али и широј  заједници. У оквиру међународног пројекта Trans2Work  Центар за подршку студентима са инвалидитетом опремљен је асистивном технологијом која треба олакшати процес учења студентима са инвалидитетом. Кроз обејзбјеђивање савремено материјално-техничких средстава и помагала, као и уз свакодневну подршку од стране квалификованих стручних лица, Центар олакшава учешће студената са инвалидитетом у наставном процесу и подржава их у процесу студирања на Универзитету. Центар за подршку студентима са инвалидитетом уско сарађује са свим факултетима и академијама на Универзитету.

 

 

УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА ЦЕНТРА ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА С ИНВАЛИДИТЕТОМ УИС НА ВИРТУАЛНОМ САЈМУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ NEO И EACEA

 

 

Представници Центра за подршку студентима с инвалидитетом  Универзитета у  Источном Сарајеву  проф. др Биљана Сладоје Бошњак, доц. др Ранка Перућица и мср Соња Каурин учествовали су на дводневном Виртуалном сајму, који се одржао 26. и 27.  октобра 2021. године.

Виртуални сајам  организовали су Ерасмус+ национални уреди (NEO) уз подршку Европске извршне агенције за образовање и културу (EACEA). Циљ је био приказати најбоље резултате и инспиративне праксе, које произлазе из Пројеката Изградње капацитета у високом образовању (CBHE).

Центар за подршку студентима с инвалидитетом Универзитета у Источном Сарајеву и Уред за подршку студентима Универзитета у Сарајеву позвани су 2. августа 2021. године да представе резултате пројекта Транзиција студената с инвалидитетом од факултета до тржишта рада у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори (Trans2Work).

Виртуални сајам  одржан је online преко платформе Airmeet, а представљено је око 100 пројеката с оствареним резултатима у широј регији. Разноликост аудиторијума осигурана је кроз учешће програмских партнера из различитих подручја.  Скупу су, тако, присуствовали универзитетски наставници и сарадници, менаџмент универзитета, студенти, креатори националних политика, особље ЕУ и друге заинтересоване стране. Виртуални сајам се реализовао кроз пленарне сесије, паралелне радионице те ограничен број интерактивних обука за мале групе.  

Пројекат Trans2Work реализован је у периоду од октобра 2015. до октобра 2018. године уз учешће конзорција, којег су чиниле 23 партнерске организације (универзитети, послодавци, заводи за запошљавање, невладине организације које подржавају особе с инвалидитетом).

 Главни циљ Пројекта био је унаприједити квалитет транзиције студената с инвалидитетом од високошколског образовања до тржишта рада. На Виртуалном сајму представљени су исходи Пројекта, а најзначајнији од њих су:  оснивање Центра за подршку студентима с инвалидитетом (https://youtu.be/M3DGh5PX3MI), материјали за учење у виду књига и брошура те семинари за е-учење, који укључују и знаковни језик.

Презентација резултата Пројекта је изазвала позитивне реакције учесника, а сам простор виртуалног сусрета  отворио је ефикасне могућности умрежавања као што су размјена пројектних идеја и проналажење партнера с обзиром на надолазеће CBHE позиве у оквиру Ерасмус+ програма.