Документи за упис

Програму цјеложивотног учења може приступити свако лице које је:

  1. држављанин БиХ;
  2. лице са навршених 18 година живота;
  3. завршеном најмање средњом школом.

Потребна документација за упис програма цјеложивотног учења:

  1. попуњен пријавни образац (тачно навести на који се програм цјеложивотног учења пријављујете);
  2. родни лист;
  3. овјерена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи или факултету;
  4. копија личне карте.

За све додатне информације контактирајте Центар за цјеложивотно учење Универзитета у Источном Сарајеву.

Пријавни образац