Дневна архива: 19. фебруара 2020.

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Радомир Чолаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, уже научно поље Психологија, ужа научна област Клиничка психологија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Дајана Ного-Живановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Дентална патологија, предмети: Болести зуба-претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција, Ендодонција, Клинички блок-Рестауративна стоматологија). Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Адријан Сарајлија

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Педијатрија (ужа образовна област: Педијатрија). Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за поновни избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету – Весна Цвијетиновић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за поновни избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету за ужу научну област Специфични језици (Англистика). Прилог: Извјештај Обавјештење

Прочитајте