Дневна архива: 2. новембра 2017.

Међународни пословни сусрети за предузећа и кластере

Европска мрежа предузетништва Републике Српске – Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa Рeпубликe Српскe и Рaзвojнa aгeнциja Србиje, организују „Meђунaрoднe пoслoвнe сусрeтe“ који ће бити одржани у оквиру Форума о интернационализацији пословања у Источном Сарајеву 3. новембра 2017. године. „Meђунaрoдни пoслoвни сусрeти“ биће организовани у 10 часова у …

Прочитајте