Prijemni ispit za upis na Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Prijemni ispit za upis u prvu godinu sva tri ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu biće održan 26.6.2017. godine sa početkom u 9 časova.

Prijavljivanje kandidata počinje 19.6.2017. godine, a završava 23.6.2017. godine.

Objavljivanje rezultata konkursa predviđeno je 28.6.2017. godine do 14 časova, a upis primljenih kandidata počinje 3.7.2017. godine i trajaće do 7.7.2017. godine.

Odlukom Vlade Republike Srpske odobreno je da se upiše 2.305 studenata prvog ciklusa studija, te 712 studenata drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Odlukom je propisano da će za studente koji upišu deficitarne studijske programe iz oblasti matematike i fizike biti obezbijeđena finansijska pomoć.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom je odobren upis 63 redovna studenta koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini na Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Konkurs za upis u akademsku 2017/18. godinu biće objavljen tokom juna na veb-stranici Univerziteta www.ues.rs.ba, kao i u dva dnevna lista.

Informacije o naknadnim upisnim rokovima biće sadržane u konkursu.

Za upis na studijske programe prve godine I ciklusa studija mogu konkurisati kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Kako bi pomogli kandidatima da na prijemnom ispitu ostvare što bolje rezultate, neki od fakulteta i akademija našeg Univerziteta organizovali su pripremnu nastavu i izdali informatore koji su dostupni u studentskoj službi ili na sajtu fakulteta.