Studentsko vrednovanje kvaliteta studija

Studentsko vrednovanje kvaliteta studija sprovodi se krajem svakog semestra.