Upravni odbor Univerziteta

Upravni odbor je organ upravljanja Univerzitetom. Upravni odbor ima 11 članova i čine ga: 5 predstavnika iz reda akademskog osoblja Univerziteta, 4 predstavnika koje imenuje Vlada RS, 1 predstavnik studenata i 1 predstavnik iz reda neakademskog osoblja Univerziteta.

Prof. dr Stevo Pašalić


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Prof. dr Milomir Šoja


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Doc. dr Biserka Košarac


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Doc. dr Obrad Spaić


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Mr Nenad Marković


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Prof.dr Grujo Bjeković


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Dr Radislav Filipović


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Radislavka Krstović


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Željko Ljuboje


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Marko Tešić


+387 ... ...
@ues.rs.ba