Sekretarijat Univerziteta

Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova


Služba za stručne poslove
Služba za finansijsko - računovodstvene poslove

Služba za javne nabavke