Rukovodstvo Univerziteta

V.d. Rektora:

Prof. dr Stevo Pašalić+387 57 320 330 +387 57 320 330
@ues.rs.ba

Prorektor za nastavu:

Prof. dr Ranko Božičković


+387 57 320 330 +387 57 320 330 ranko.bozickovic@ues.rs.ba

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:

Prof. dr Dejan Bokonjić


+387 57 320 330 +387 57 320 330 dejan.bokonjic@ues.rs.ba

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj:

Prof. dr Slaviša Moljević


+387 57 320 330 +387 57 320 330 slavisa.moljevic@ues.rs.ba

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport:

Prof. mr Sandra Ivanović


+387 57 320 330 +387 57 320 330 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

Finansijski direktor:

mr Vera Macura


+387 57 320 330 +387 57 320 330 dirmanuis@paleol.net