Riječ rektora

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je tokom 25 godina postojanja školovao studente i osposobljavao ih da postanu ključni dio razvoja i progresa istočnog dijela Republike Srpske, BiH i šire. Univerzitet mladim ljudima omogućava sticanje znanja i vještina potrebnih za život i poslove kojima će se baviti, ali im pruža još nešto što je od izuzetnog značaja – mogućnost da izgrade sebe kao svestrane ličnosti.
Upis na fakultet početak je novog, zahtjevnijeg perioda u životima mladih ljudi. Studiranje na našem Univerzitetu pruža mogućnost mladima da se razviju u svestrane ličnosti i ljude uspješne u poslovima kojima su odabrali da se bave.

Sa 15 fakulteta i 2 akademije, te studijskim programima kojih ima 56 na prvom ciklusu studija, 47 na drugom ciklusu i 8 na trećem ciklusu studija, UIS predstavlja jedno od središta intelektualnog života Republike Srpske i BiH. Nastavu na našem Univerzitetu trenutno pohađa više od 13.000 studenata.

Integrisani Univerzitet u Istočnom Sarajevu omogućava mladim ljudima da uđu u svijet nauke, umjetnosti, znanja i inovacija u 10 gradova u kojima su smješteni fakulteti i akademije UIS-a (Trebinje, Foča, Pale, Istočno Sarajevo, Vlasenica, Srebrenica, Zvornik, Bijeljina, Brčko, Doboj).

Studijski programi našeg Univerziteta prate savremene naučne trendove i naučna saznanja, a nastojimo da ih što više uskladimo sa aktuelnim kretanjima na tržištu rada i usaglasimo sa potrebama privrednog okruženja.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je opredijeljen da razvija saradnju sa drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a osigurana je i mogućnost regionalne i međunarodne mobilnosti studenata i nastavnika.

Strateško opredjeljenje Univerziteta za budući razvoj je da, uvažavajući standarde jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora, izgrađuje prepoznatljiv kvalitet kojim će stalno podizati svoju konkurentsku sposobnost. U razvojnim programima, u centru pažnje uvijek će biti student. Univerzitet u Istočnom Sarajevu razvijaće svoju autonomiju i pri tome se ponašati društveno odgovorno.

Akademskoj zajednici našeg Univerziteta želim uspješan kontinuitet u ostvarivanju naučno-nastavnih zadataka koji će, uz angažovanje i visoku motivaciju, osigurati kvalitetno pripremanje studenata za buduća znanimanja!

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Prof. dr Radoslav Grujić