Kontaktirajte Kancelariju za međunarodnu saradnju

Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i osiguranje kvaliteta

doc. dr Dejan Bokonjić
+387 57 320 330
+387 65 484 378
dejan.bokonjic@ues.rs.ba
dbokonjic@gmail.com

Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Stručni saradnik

mr Slobodanka Krulj
+387 57 320 330
iroffice@ues.rs.ba
slobodanka.krulj@ues.rs.ba

Kancelarija za osiguranje kvaliteta

Koordinator za osiguranje kvaliteta

mr Nenad Marković
+387 57 320 330
nenad.markovic@ues.rs.ba