Конкурс

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на Универзитету у Источном Сарајеву

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018. години и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1055/17 од 04.05.2017. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним универзитетима, расписује се:

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама

Допуна Конкурса са два студијска програма (Туризам и хотелијерство и Физичко васпитање) која су накнадно лиценцирана од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске:

Посебне одредбе за II и III циклус студија: