Самовредновање и оцјена квалитета

Самовредновање и оцјењивање квалитета Универзитета, у правилу, изводи се једном годишње, на крају календарске године, а по потреби може се изводити и за академску годину на захтјев надлежних органа.

Циљеви самовредновања и оцјене квалитета су:

 • израда свеобухватног извјештаја о стању квалитета на Универзитету,
 • обезбјеђење услова за спољашњу евалуацију,
 • припрема Универзитета за процес акредитације,
 • допринос изради и ревизији стратешких докумената Универзитета.

 • Самовредновање и оцјена квалитета спроводи се у складу ca прописима и документима у прилогу.

  Прилози:

  Правилник о самовредновању и оцјени квалитета
  Закон о високом образовању
  Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета за 2009.
  Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета за 2010.