Управљање квалитетом у Медицини - QUMAMED

Назив пројекта: Управљање квалитетом у Медицини - QUMAMED

Трајање пројекта: 12 месеци

Конзорцијум:

 • Партнерске земље;
 • Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву
 • Медицински факултет Универзитет у Мостару
 • Медицински факултет Универзитета у Сарајеву
 • Земље ЕУ:


 • Извођач: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (B)

  Партнери из ЕУ:

  Медицински факултет Универзитет у Генту Даблин Институт за технологију

  Опис пројекта:

  Главни циљ овог пројекта био би увођење метода за процјену квалитета и процедуре за интерну евалуацију засноване на EFQM моделу изврсности. Прецизније, планирамо да едукујемо представнике административног и наставног особља Медицинских факултета који учествују у пројекту везано за QM, главне процедуре и технике за унутрашњу евалуацију и помоћу студија случаја да их упозна са процедурама и техникама екстерне евалуације. Такође планирамо да развијемо приручник за QM. Приручник ће садржавати основне податке о QM, увођење у квалитете, евалуацији курсева, најважније препоруке и сугестије у вези припреме, увођења и обављања самоевалуационих извештаја на медицинским факултетима и сл.

  Шири циљеви пројекта:

  Увођење редовних процедура за оцјену квалитета на Медицинским факултетима у БиХ Побољшање квалитета наставе на Медицинским факултетима у БиХ

  Специфични циљеви пројекта:

  Едукација наставног и административног особља на БИХ универзитетима о QM Писање приручника за QM Формирање QM канцеларија

  Резултати:

  Успостављање тима за управљање пројектима Образовање наставног особља Припрема приручника Дисеминација пројектних резултата Праћење резултата пројекта

  Активности:

  Управљање пројектом Организација планирања састанка и евалуација састанка Тренинг посјета ЕУ универзитетима везано за EFQM модел Едукација запослених о QM током семинара на партнерским универзитетима Припрема приручника и упитника за самоевалуацију Увођење web сајта пројекта Дисеминациона конференција Припрема мониторинг упитника

  Претпоставке, ризици и предуслови

  Основни предуслови за добар почетак пројекта су:

  Спремност за учешће партнерских медицинских факултета и добра мотивација за побољшање система квалитета кроз увођење нових метода и поступака за процјену квалитета Солидно познавање енглеског језика наставног особља укљученог у пројекат Добро управљање пројектом од стране пројект менаџмент тима

  Главне претпоставке и ризици изван пројекта су:

  Недостатак подршке од стране надлежних органа Лоша мотивација наставног особља за почетак унутрашње процјене квалитета