Јачање осигурања квалитета на универзитетима у БиХ

Назив пројекта: „Јачање осигурања квалитета у БиХ“

Донатори: Европска комисија, TEMPUS

Координатор пројекта: Свјетски универзитетски сервис БиХ (СУС БиХ)

Партнери:

 • Осам БХ јавних Универзитета,
 • Универзитет у Грацу,
 • Универзитет у Љубљани,
 • WUS Austria

  Период имплементације: септембар 2005 - јануар 2008

  Буџет пројекта: 282.000,00 €

  Главни циљеви пројекта:

 • развој људских и институционалних капацитета (људских и инфраструктурних),
 • одржив развој QA система


 • Главне активности:

 • успостављање канцеларија за осигурање квалитета на сваком јавном бх. универзитетa
 • запошљавање координатора за осигурање квалитета
 • опремање канцеларија за осигурање квалитета
 • семинари осигурања квалитета на Универзитету у Грацу, Универзитету у Љубљани, и на свим БХ Универзитетима (8 семинара)
 • развој, штампање и дистрибуција брошура осигурања квалитета