Сарадници за осигурање квалитета факултета / академија

Сарадници за осигурање квалитета именују се од стране вијећа организационих јединица.

Сарадници за осигурање квалитета организационе јединице координишу рад различитих комисија које се формирају за потребе вредновања различитих сегмената функционисања организационе јединице и дјелује у складу са приједлогом активности које поднесе Комитет, а усвоји Сенат Универзитета.

Сарадници за осигурање квалитета једном годишње, а најчешће на почетку наредне године, извјештавају научно-наставно вијеће односно умјетничко-наставно вијеће о постигнутим резултатима у претходној години на организационој јединици.

Рад сарадника за осигурање квалитета организационим јединицима организује и координише Канцеларија за осигурање квалитета.

Сарадници за осигурање квалитета на организационим јединицама