Координатори за осигурање квалитета факултета / академија

Координатори за осигурање квалитета именују се од стране вијећа организационих јединица.

Координатори за осигурање квалитета организационе јединице координишу рад различитих комисија које се формирају за потребе вредновања различитих сегмената функционисања организационе јединице и дјелује у складу са приједлогом активности које поднесе Комитет, а усвоји Сенат Универзитета.

Координатори за осигурање квалитета једном годишње, а најчешће на почетку наредне године, извјештавају научно-наставно вијеће односно умјетничко-наставно вијеће о постигнутим резултатима у претходној години на организационој јединици.

Рад координатора за осигурање квалитета организационим јединицима организује и координише Канцеларија за осигурање квалитета.

Координатори за осигурање квалитета на организационим јединицама