Канцеларија за осигурање квалитета

Канцеларија за осигурање квалитета формирана је 2007. године као резултат настојања Универзитета ка успостављању културе квалитета у свим сегментима функционисања.

У складу са Статутом Универзитета Комитет за осигурање квалитета у његовом раду помаже универзитетска канцеларија за осигурање квалитета која пружа адекватну административну и техничку подршку у раду на осигурању квалитета. Канцеларија за осигурање квалитета Универзитета је административно стручна служба за подршку наставном и научно-истраживачком и умјетничком раду Универзитета. У складу са Правилником о осигурању квалитета Канцеларија за осигурање квалитета има сљедеће надлежности:

 • стварање мреже за осигурање и унапређење квалитета на Универзитету и интегрисања Универзитета у националну и међународну мрежу за осигурање квалитета,
 • пружање савјета и препорука организационим јединицама Универзитета,
 • организовање семинара из области осигурања квалитета
 • рад на успостављању и уређивању докумената о осигурању квалитета
 • дефинисање критеријума квалитетног функционисања Универзитета
 • развијање поступака спољашњег и унутрашњег вредновања, метода за истраживање различитих аспеката квалитета образовања као и различитих циљних популација (студената, наставника, административног особља, руководилаца, послодаваца)
 • припремање, организовање и координирање вредновања различитих сегмената функционисања Универзитета
 • осигуравање повратних информације од студената и усмјеравање њихових сугестија, приједлога и критика
 • прикупљање, обрада и анализирање информација о осигурању квалитета од свих корисника

 • Канцеларија за осигурање квалитета сарађује са свим организационим јединицама и стручним службама Универзитета. У програме и активности Канцеларије укључују се представници студентског тијела Универзитета.

  Прилози:

  Правилник о осигурању квалитета