Управни одбор Универзитета

Управни одбор је орган управљања Универзитетом. Управни одбор има 11 чланова и чине га: 5 представника из реда академског особља Универзитета, 4 представника које именује Влада РС, 1 представник студената и 1 представник из реда неакадемског особља Универзитета.

Проф. др Миломир Шоја


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Доц. др Обрад Спаић


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Мр Ненад Марковић


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Радиславка Крстовић


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Жељко Љубоје


+387 ... ...
@ues.rs.ba

Марко Тешић


+387 ... ...
@ues.rs.ba