Струковно вијеће природних и техничких наука

Надлежности, права и обавезе струковних вијећа Сената Универзитета прописани су чланом 39. ст. 5. и 6. Статута Универзитета, а начин рада и одлучивања Пословником о раду Сената и струковних вијећа

Предсједавајући

Електротехнички факултет

Машински факултет

Технолошки факултет

Факултет за производњу и менаџмент

Саобраћајни факултет

Филозофски факултет