Струковно вијеће хуманистичких наука

Надлежности, права и обавезе струковних вијећа Сената Универзитета прописани су чланом 39. ст. 5. и 6. Статута Универзитета, а начин рада и одлучивања Пословником о раду Сената и струковних вијећа

Предсједавајући

Музичка академија

Академија ликовних умјетности

Богословски факултет

Филозофски факултет

Педагошки факултет