Сенат Универзитета

Сенат је највише академско тијело Универзитета. Уређује питања која се односе на наставно-научни, научно-истраживачки и умјетнички рад. Сенат сачињавају: ректор, проректори, по један члан изабран из реда академског особља са пуним радним временом из сваке Организационе јединице, осим наставника клиничких грана медицине и стоматологије са непуним радним временом из здравстевних установа које су наставна база факултета, затим представници студената сва три циклуса студија и то најмање 15% од укупног броја чланова Сената.

Ректор:

Проф. др Радослав Грујић


+387 57 320 330 +387 57 320 330 radoslav.grujic@ues.rs.ba

Проректор за наставу:

Проф. др Ранко Божичковић


+387 57 320 330 +387 57 320 330 ranko.bozickovic@ues.rs.ba

Студент:

Дејан Петровић


+387 57 ... ... +387 57 ... ... @ues.rs.ba


Студент:

Милан Коловић


+387 57 ... ... +387 57 ... ... @ues.rs.ba


Студент:

Раде Ћук


+387 57 ... ... +387 57 ... ... @ues.rs.ba


Студент:

Вукашин Сташевић


+387 57 ... ... +387 57 ... ... @ues.rs.ba


Студент:

Маркo Кубатлијa


+387 57 ... ... +387 57 ... ... @ues.rs.ba