Секретаријат Универзитета

Сектор правних, кадровских и општих послова


Служба за стручне послове
Служба за финансијско - рачуноводствене послове

Служба за јавне набавке