Стручне службе

Кабинет Ректора


Канцеларија за интерну ревизију
Канцеларије проректора


Канцеларија проректора за наставу
Центар за цјеложивотно учење


Канцеларија проректора за науку, истраживање и развој


Универзитетски рачунарски центар


Канцеларија проректора за људске и материјалне ресурсе


Инвестиције и одржавање објеката Универзитета
Канцеларија проректора за међународну сарадњу и осигурање квалитета


Канцеларија за осигурање квалитета
Канцеларија проректора за студентска питања, културу, умјетност и спорт
Сектор правних, кадровских и општих послова


Служба за стручне послове
Служба за финансијско - рачуноводствене пословеРадмила Тешановић

Књиговођа

Служба за јавне набавке