Ријеч ректора

Универзитет у Источном Сарајеву је током 25 година постојања школовао студенте и оспособљавао их да постану кључни дио развоја и прогреса источног дијела Републике Српске, БиХ и шире. Универзитет младим људима омогућава стицање знања и вјештина потребних за живот и послове којима ће се бавити, али им пружа још нешто што је од изузетног значаја – могућност да изграде себе као свестране личности.
Упис на факултет почетак је новог, захтјевнијег периода у животима младих људи. Студирање на нашем Универзитету пружа могућност младима да се развију у свестране личности и људе успјешне у пословима којима су одабрали да се баве.

Са 15 факултета и 2 академије, те студијским програмима којих има 56 на првом циклусу студија, 47 на другом циклусу и 8 на трећем циклусу студија, УИС представља једно од средишта интелектуалног живота Републике Српске и БиХ. Наставу на нашем Универзитету тренутно похађа више од 13.000 студената.

Интегрисани Универзитет у Источном Сарајеву омогућава младим људима да уђу у свијет науке, умјетности, знања и иновација у 10 градова у којима су смјештени факултети и академије УИС-а (Требиње, Фоча, Пале, Источно Сарајево, Власеница, Сребреница, Зворник, Бијељина, Брчко, Добој).

Студијски програми нашег Универзитета прате савремене научне трендове и научна сазнања, а настојимо да их што више ускладимо са актуелним кретањима на тржишту рада и усагласимо са потребама привредног окружења.

Универзитет у Источном Сарајеву је опредијељен да развија сарадњу са другим универзитетима у Босни и Херцеговини и иностранству, а осигурана је и могућност регионалне и међународне мобилности студената и наставника.

Стратешко опредјељење Универзитета за будући развој је да, уважавајући стандарде јединственог европског образовног простора, изграђује препознатљив квалитет којим ће стално подизати своју конкурентску способност. У развојним програмима, у центру пажње увијек ће бити студент. Универзитет у Источном Сарајеву развијаће своју аутономију и при томе се понашати друштвено одговорно.

Академској заједници нашег Универзитета желим успјешан континуитет у остваривању научно-наставних задатака који ће, уз ангажовање и високу мотивацију, осигурати квалитетно припремање студената за будућа знанимања!

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву
Проф. др Радослав Грујић