КонтактУНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Вука Караџића 30
71126 Лукавица, Источно Сарајево

Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 57 320 330
+387 57 320 330
univerzitet@ues.rs.bа
Twitter

Facebook

Google +