Технолошки факултет


Студијски програми

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија и смјера студијског програма који су завршили:

I  циклус студија

 • Студијски програм Хемијско инжењерство и технологија, 240 ECTS, 4 године са 4 модула:
 1. Хемијско процесно инжењерство и технологија – дипломирани инжењер хемијског инжењерства
 2. Инжењерство заштите животне средине – дипломирани инжењер заштите животне средине
 3. Прехрамбена технологија – дипломирани инжењер прехрамбеног инжењерства
 4. Заштита на раду и заштита од пожара – дипломирани инжењер заштите на раду
 • Студијски програм Биологија – дипломирани професор биологије
 • Студијски програм Хемија – дипломирани професор хемије

II  циклус студија

 • Студијски програм Хемијско инжењерство и технологија, 60 ECTS, 1 година, са 4 модула:
 1. Хемијско процесно инжењерство и технологија - мастер хемијског инжењерства – 300 ECTS
 2. Инжењерство заштите животне средине – мастер заштите животне средине – 300 ECTS
 3. Прехрамбена технологија – мастер прехрамбеног инжењерства - 300 ECTS
 4. Заштита на раду и заштита од пожара – мастер заштите на раду и заштите од пожара - 300 ECTS

III  циклус студија

 • Студијски програм Хемијско инжењерство и технологија, 180 ECTS, 3 године – доктор наука из хемијског инжењерства – 480 ECTS
 • Студијски програм Управљање прехрамбеним ланцем, 180 ECTS, 3 године – доктор наука из управљања прехрамбеним ланцем - 480 ECTS