Саобраћајни факултет


УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Саобраћајни факултет
Војводе Мишића бр 52
74000 Добој
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 53 200 103
+387 53 200 781
saob.fak@teol.net
http://stfdoboj.net