Музичка академија


Студијски програми

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија, студијског програма и смјера који су завршили:

I циклус

 • Студијски програм Вокално-инструментални са смјеровима:
 1. клавир – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник - пијаниста
 2. хармоника – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник - акордеониста
 3. гитара – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник - гитариста
 4. флаута – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник - флаутиста
 5. виолина – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник - виолиниста
 6. виола – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник - виолиста
 7. соло пјевање - 240 ECTS, 4 године - дипломирани музички умјетник – соло пјевач
 • Студијски програм Музичко-педагошко-теоријски са смјеровима:
 1. општа музичка педагогија - 240 ECTS, 4 године - дипломирани музички умјетник -музички педагог
 2. композиција - 240 ECTS, 4 године - дипломирани композитор
 3. црквена музика и појање - 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник – црквени музичар (педагог, појац, диригент црквеног хора)

II циклус

 • Студијски програм Вокално-инструментални са смјеровима:
 1. клавир – 60 ECTS, 1 година – мастер пијаниста – 300 ECTS
 2. хармоника – 60 ECTS, 1 година – мастер акордеониста - 300 ECTS
 3. гитара – 60 ECTS, 1 година – мастер гитариста - 300 ECTS
 4. флаута – 60 ECTS, 1 година – мастер флаутиста - 300 ECTS
 5. виолина – 60 ECTS, 1 година – мастер виолиниста - 300 ECTS
 6. виола – 60 ECTS, 1 година – мастер виолиста - 300 ECTS
 7. соло пјевање – 60 ECTS, 1 година – мастер соло пјевач - 300 ECTS
 • Студијски програм Музичко-педагошко-теоријски са смјеровима:
 1. општа музичка педагогија – 60 ECTS, 1 година - мастер музичке педагогије – 300 ECTS
 2. композиција - 60 ECTS, 1 година - мастер композиције – 300 ECTS
 3. црквена музика и појање - 60 ECTS, 1 година - мастер црквеног појања - 300 ECTS