Филозофски факултет


О факултету

Филозофски факултет Пале основан је 1993. године у Палама. Настава се изводи на првом, другом и тећем циклусу студија. Филозофски факултет Пале студентима нуди могућност изучавања различитих студијских програма из области филозофских, филолошких, политичких и природно-математичких наука. Настава се изводи у савремено опремљеном простору. Факултет се може похвалити стручно едукованим и научно компетентним наставним кадром који, поред домаћег, чине и еминентни гостујући професори. Филозофски факултет препознатљив је по бројним културним дешавањима које организује као што су пјесничке и књижевне вечери, промоције књига, ревије филмова, предавања еминетних научних и културних радника из земље и иностранства.

Филозофски факултет има развијену мeђународну сарадњу са сродним факултетима на универзитетима у бројним земљама, између осталог, Француској, Мађарској, Кини, Словенији, Русији.

Факултет сваке године организује два високо рангирана научна скупа – национални скуп са међународним учешћем „Наука и стварност“ и национални скуп „Студентска конференција“.

Филозофски факултет Пале издаје публикације „Зборник радова са научног скупа ‘Наука и евроинтеграција’“, „Зборник радова са ‘Студентске конференције’“ и часопис „Радови“.
На Филозофском факултету Пале постоји студентско представничко тијело „Студентска организација Филозофског факултета (СОФФ)“.