Факултет физичког васпитања и спорта


УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Факултет физичког васпитања и спорта
Стамбулчић бб
71 420 Пале
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 57 223 861; +387 57 227 492
+387 57 226 836
ffvis@hotmail.com
http://www.ffvis.rs.ba/