Економски факултет Брчко


О факултету

Три вијећа Скупштине општине Брчко 23. септембра 1976. године донијела су, једногласно, одлуку да се у Брчком оснује Економски факултет који је до 1992. године радио у саставу Универзитета у Тузли. Године 1992. у Тузли се оснива Економски факултет, а Економски факултет у Брчком наставља са радом у оквиру Универзитета у Српском Сарајеву. На факултету је од 1976. па све до 1989. године организован студиј Пословне економије. Рационализацијом образовања у БиХ 1988. године, на Економском факултету у Брчком је дошло до измјена наставног плана и програма, и организовања економског студија под називом Управљање пословним процесима - јединог таквог усмјерења у БиХ.