Економски факултет Брчко


О факултету

Економски факултет Брчко основан је 1997/98. академске године у Брчком. Настава се изводи на на првом и другом циклусу студија. Факултет, у оквиру наставног и научно-истраживачког рада, развија сарадњу са бројним сродним факултетима и научним институцијама из БиХ и шире, што омогућава да се на Факултету традиционално ангажују еминентни наставници и стручњаци из економије и сродних области.

На основу прописа предвиђених Болоњском конвенцијом, студенти Економског факултета Брчко имају могућности да користе програме мобилности попут програма ERASMUS, TEMPUS, CEEPUS, те да им се испити положени на факултетима предвиђеним програмом мобилности у потпуности признају. Исто правило важи и за студенте са факултета сродних усмјерења који желе да употпуне своје школовање на Економском факултету Брчко.

Факултет издаје часопис „Зборник радова Економског факултета Брчко“, а објављен је и „Зборник радова треће интернационалне конференције Економског факултета Брчко – Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“.

Економски факултет Брчко организује годишњу међународну конференцију, а представља и битан сегмент привредног развоја Брчко дистрикта, те се у оквиру Сајма привреде Брчко дистрикта БиХ организује интернационална конференција Економског факултета.

Студентско представничко тијело овог Факултета је „Савез студената Економског факултета Брчко“.