Економски факултет Брчко


Настава

Школске 2000/01. године на факултету су усвојени нови наставни планови и програми (И циклус), и организована је настава на три смјера:

• Рачуноводство и финансије
• Пословна информатика
• Менаџмент

Економски факултет у Брчком од 2005. године организује послиједипломске студије на два смјера:

• Менаџмент и предузетништво
• Менаџмет у рачуноводству и ревизија

Оба смјера имају по једанаест предмета: пет предмета представљају заједничке предмете, а пет су везани за уже стручно подручје у сваком смјеру, док се предмет Методологија научноистраживачког рада не полаже. Будући студенти све информације могу наћи у Информатору за студенте.