Економски факултет Брчко


Студијски програми

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија и смјера студијског програма који су завршили:

I циклус

  • Студијски програм Економија са два смјера:
  1. смјер менаџмент, 240 ECTS бодова, 4 године - дипломирани економиста
  2. смјер рачуноводство и финансије, 240 ECTS бодова, 4 године - дипломирани економиста

II циклус

  • Студијски програм Финансијски и банкарски менаџмент, 60 ECTS, 1 година - мастер економије - 300 ECTS
  • Студијски програм Маркетинг и менаџмент, 60 ECTS, 1 година - мастер економије - 300 ECTS
  • Студијски програм Економска политика и развој, 60 ECTS, 1 година - мастер економије - 300 ECTS

Информатору за студенте.