Старт / Осигурање квалитета / Студентско вредновање квалитета студија

Студентско вредновање квалитета студија

Студентско вредновање квалитета студија спроводи се крајем сваког семестра.

Основни циљ студентског вредновања јесте формирање мишљења студената о квалитету студијских програма, предметима који се у оквиру њих изводе, функционисања служби организационих јединица и педагошког рада наставника и сарадника.

Студентско вредновање заснива се на

Правилнику о студентском вредновању квалитета студија

Прилози:

Закон о високом образовању Републике Српске
Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2009/10
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2010/11
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2010/11
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2011/12
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2011/12
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2012/13
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2012/13
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2013/14
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2013/14
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2014/15
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2014/15
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2015/16
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2015/16
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2016/17