Старт / Организација / Управни одбор Универзитета

Управни одбор Универзитета

Управни одбор је орган управљања Универзитетом. Управни одбор има 11 чланова и чине га: 5 представника из реда академског особља Универзитета, 4 представника које именује Влада РС, 1 представник студената и 1 представник из реда неакадемског особља Универзитета.

 

Проф. др Ратко Ђуричић (предсједник)

 

 

 

 

 

 

 

Проф. др Стево Пашалић

 

 

 

 

 

 

 

Проф. др Миломир Шоја

 

 

 

 

 

 

 

Доц. др Бисерка Кошарац

 

 

 

 

 

 

 

Доц. др Обрад Спаић

 

 

 

 

 

 

 

 

Мр Ненад Марковић

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф.др Грујо Бјековић

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Радислав Филиповић

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиславка Крстовић

 

 

 

 

 

 

 

Жељко Љубоје

 

 

 

 

 

 

 

Марко Тешић