Сенат

Сенат је највише академско тијело Универзитета. Уређује питања која се односе на наставно-научни, научно-истраживачки и умјетнички рад. Сенат сачињавају: ректор, проректори, по један члан изабран из реда академског особља са пуним радним временом из сваке Организационе јединице, осим наставника клиничких грана медицине и стоматологије са непуним радним временом из здравстевних установа које су наставна база факултета, затим представници студената сва три циклуса студија и то најмање 15% од укупног броја чланова Сената.

В.д. Ректора:

Проф. др Стево Пашалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 @ues.rs.ba

 

 

 

В.д. Проректор за наставу:

Доц. др Вера Ћевриз Нишић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
@ues.rs.ba

 

 

 

 

В.д.  Проректор за људске и материјалне ресурсе:

Проф. др Ненад Лалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 @ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета:

Проф. др Дејан Бокоњић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dejan.bokonjic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за науку, истраживање и развој:

 

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт:

Проф. мр Сандра Ивановић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Електротехнички факултет:

Проф. др Слободан Лубура

 

 

 

 

 

 

 

Економски факултет – Пале:

Проф. др Бранислав Машић

 

 

 

 

 

 

 

Економски факултет – Брчко:

Проф. др Стеван Стевић

 

 

 

 

 

 

 

Машински факултет:

Проф. др Биљана Марковић

 

 

 

 

 

 

Медицински факултет :

Проф. др Вељко Марић

 

 

 

 

 

 

 

Музичка академија:

Проф. Љубо Божовић

 

 

 

 

 

 

 

 

Академија ликовних умјетности:

Проф. мр Жељка Момиров

 

 

 

 

 

 

 

Педагошки факултет:

Проф. др Миленко Ћурчић

 

 

 

 

 

 

Пољопривредни факултет:

Проф. др Дејана Станић

 

 

 

 

 

 

Правни факултет Пале:

Проф. др Горан Марковић

 

 

 

 

 

 

Православни Богословски факултет:

Доц. др Владимир Ступар

 

 

 

 

 

 

 

Технолошки факултет

Проф. др Драгица Лазић

 

 

 

 

 

 

Факултет физичког васпитања и спорта:

Проф. др Ненад Лалић

 

 

 

 

 

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње:

Доц. др Љерка Јефтић

 

 

 

 

 

 

Филозофски факултет:

Проф. др Мишо Кулић

 

 

 

 

 

 

 

Факултет пословне економије:

Проф. др Рајко Радовић

 

 

 

 

 

 

 

Саобраћајни факултет:

Проф. др Месуд Ајановић

 

 

 

 

 

 

 

Студент:

Дејан Петровић

 

 

 

 

 

 

Студент:

Милан Коловић

 

 

 

 

 

 

Студент:

Раде Ћук

 

 

 

 

 

 

Студент:

Вукашин Сташевић

 

 

 

 

 

 

 

Студент:

Маркo Кубатлијa