Старт / О Универзитету / Руководство Универзитета

Руководство Универзитета

В.д. ректора:

Проф. др Стево Пашалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 @ues.rs.ba

 

 

 

В.д. проректора за наставу:

Доц. др Вера Ћевриз-Нишић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic@ues.rs.ba

 

 

 

 

В.д. проректора за људске и материјалне ресурсе:

Проф. др Ненад Лалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 @ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета:

Проф. др Дејан Бокоњић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dejan.bokonjic@ues.rs.ba

 

 

 

 

В.д. проректора за науку, истраживање и развој:

Доц. др Синиша Берјан

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sinisa.berjan@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт:

Проф. мр Сандра Ивановић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Финансијски директор:

мр Вера Мацура

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dirmanuis@paleol.net

 

 

 

 

Генерални секретар :

Равијојла Ђуричић, дипл. правник

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330