Старт / О Универзитету / Руководство Универзитета

Руководство Универзитета

В.д. Ректора:

Проф. др Стево Пашалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 @ues.rs.ba

 

 

 

В.д. Проректор за наставу:

Доц. др Вера Ћевриз Нишић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за људске и материјалне ресурсе:

Проф. др Перица Гојковић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 @ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета:

Проф. др Дејан Бокоњић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dejan.bokonjic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за науку, истраживање и развој:

Проф. др Славиша Мољевић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 slavisa.moljevic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт:

Проф. мр Сандра Ивановић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Финансијски директор:

мр Вера Мацура

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dirmanuis@paleol.net

 

 

 

 

Генерални секретар :

Равијојла Ђуричић, дипл. правник

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330