Старт / Међународна сарадња

Међународна сарадња

Међународна сарадња је једна од активности универзитета која доприноси унапређују препознатљивости, конкурентности, образовних активности, истраживачког рада, па самим тим и иновационог потенцијала универзитета. Међународна сарадња је интегрални дио модерног универзита, кроз коју се развија и јача његова улога у развоју средине у којој универзитет дјелује.

 

Канцеларија за међународну сарадњу

Билатерални споразуми