header
spacer
Studentska organizacija UIS
Vijesti
Studentska org. UIS Vijesti Opština Trnovo - konkurs za stipendije
 
Studentski krediti Nove Banke
 
Web Mail Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 
Blog Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 
Korisnički Servisi UIS
 
Univerzitet dostupan na mobilnoj platformi!
 
Android aplikacija
 
RSS Feed
 
Linkovi

Prijedlozi za web sajt

Geografski položaj

Organizaciona šema

Slava Univerziteta

Knjiga utisaka

Opština Trnovo - konkurs za stipendije
Načelnik opštine Trnovo je raspisao konkurs za studentske i učeničke stipendije, koji je otvoren od 19. decembra 2013. godine do 02. januara 2014. godine.
Objavljeno :
26.12.2013. | 13:06
 
 
 
 
Komentara : 0
Foto Galerija
Video Galerija
Načelnik opštine Trnovo je raspisao konkurs za studentske i učeničke stipendije, koji je otvoren od 19. decembra 2013. godine do 02. januara 2014. godine.

Antikorupcioni informator za studente

Na osnovu člana 24. Statuta opštine Trnovo ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo",br.8/05 i 13/09) i člana 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata iz budžeta Opštine Trnovo, načelnik Opštine Trnovo, raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima u 2014.godini.

Opština Trnovo u 2014. godini dodjeljuje stipendiju studentima Visokoškolskih ustanova i učenicima srednjih škola po kriterijima odredjenim Pravilnikom.

Uslove koje treba da ispunjavaju studenti i učenici, a pri tom i da dostave dokaze su sljedeći:

 1. Da imaju prebivalište na području opštine Trnovo RS.
 2. Uvjerenje Visokoškolske ustanove da su redovno upisali narednu školsku godinu, dokaz uvjerenje o istom, kao i prosječna ocjena na prethodnoj godini studija, a za učenike uvjerenje, da su prethodni razred završili odličnim uspjehom sa prosječnom ocjenom uspjeha završenog razreda, kao i da su se upisali u naredni razred.
 3. Dokaz da nisu obnavljali nijednu godinu studija, odnosno nisu ponavljali razred.
 4. Izjava da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja.
 5. Kućna lista.
 6. Uvjerenje o zaposlenju članova porodice i prosječna plata u posljednja tri mjeseca, kao i uvjerenje o nezaposlenosti za one koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica kod Zavoda za zapošljavanje.
 7. Za ostvarivanje prava na stipendiju upisani na prvoj godini studija imaju djeca porodica poginulih i nestalih boraca i djeca RVI od I - V kategorije, pod uslovom da se na Visokoškolsku ustanovu upisuju prvi put, dokaz uvjerenje o statusu.
 8. Studenti koji nisu u kategoriji djece PPB i djece RVI od I - V kategorije imaju pravo podnošenja zahtjeva za drugu i svaku narednu godinu studija, kao i učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola, ukoliko ispunjavaju uslove.
 9. Ukoliko je student (učenik) bolestan, dokaz (dijagnoza bolesti nadležne medicinske ustanove).
 10. Ako je student (učenik) iz socijalne kategorije ili mu je roditelj invalid, kao i da je bez jednog ili oba roditelja, dokaz o istom, kao i uvjerenje o redovnom školovanju na Visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodica sa dva ili više studenata.
 11. Da životna dob studenta ne prelazi 25.godina ili za učenike 19 godina života.
 12. Konkursom će se dodijeliti 10 stipendija za studente i 6 za učenike za jednu školsku godinu za period od deset mjeseci počev od mjeseca januara.

Načelnik opštine će zaključiti pojedinačne ugovore sa studentima i učenicima kojima budu dodijeljene stipendije i kojima će se regulisati visina stipendije i medjusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom i sa naznakom "za načelnika" se podnose u opštini Trnovo na šalteru pisarnice ili putem pošte na adresu: Opština Trnovo, ulica Trnovskog bataljona br.86, 71220 Trnovo.

Obrazac prijave može se dobiti na Info-pultu u šalter sali Opštine Trnovo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Opštine Trnovo, kao i zvaničnom sajtu Opštine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Info-pultu u šalter sali Opštine Trnovo ili na telefon 057/610-237 lokal 113.

Rezultati konkursa biće istaknuti na Oglasnoj tabli Opštine Trnovo.

Izvor: Opština Trnovo

Republic of Srpska needs your help!

Pogledajte Ostale vijesti ... Pogledajte Najvažnije vijesti ...
Stipendije u oblasti međunarodnih ljudskih prava
Stipendije u oblasti međunarodnih ljudskih prava
Upis 2015/16 - II upisni rok - prijavljeno 446 kandidata
Upis 2015/16 - II upisni rok - prijavljeno 446 kandidata
Studentska konferencija o očuvanju nauke
Studentska konferencija o očuvanju nauke
Novih 222 miliona evra za projekte u Dunavskom regionu
Novih 222 miliona evra za projekte u Dunavskom regionu
Doktorske stipendije na Harvardu
Doktorske stipendije na Harvardu
Podere Conte Ràcani - vajarska rezidencija
Podere Conte Ràcani - vajarska rezidencija
Svečano otvoren Studentski trg
Svečano otvoren Studentski trg
Stipendije u oblasti međunarodnih ljudskih prava
Stipendije u oblasti međunarodnih ljudskih prava
TI BiH Škola integriteta
TI BiH Škola integriteta
Studentska konferencija o očuvanju nauke
Studentska konferencija o očuvanju nauke
top
Bookmark
 
 
 
antikor-broj
 
Pitajte Univerzitet i,... sačekajte Odgovor!
 
Kontakt

Adresa :
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica,
Istočno Sarajevo
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina  

+387 57 340 262

+387 57 320 330

univerzitet@ues.rs.ba

rectorsoffice@ues.rs.ba

http://www.ues.rs.ba

 
Antikorupcioni informator za studente
spacer