Časopisi

R.B. NAZIV PROJEKTA IZDAVAČ
1 ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU Ekonomski fakultet, Pale
2 BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA Medicinski fakultet, Foča
3 SPORT I ZDRAVLJE Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale
4 RADOVI Filozofski fakultet, Pale
5 NOVI EKONOMIST                              Časopis za ekonomsku teoriju i praksu Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina
6 GODIŠNJAK Pravoslavni bogoslovski fakultet, Foča