Start / Kancelarija za nauku, istraživanje i razvoj

Kancelarija za nauku, istraživanje i razvoj

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Doc. dr Siniša Berjan

 +387 57 320 330

 +387 57 320 330

sinisa.berjan@ues.rs.ba

 

 

 

Koordinator za nauku i istraživanje

Jovana Amović

 +387 57 320 330

 +387 57 320 330

 jovana.amovic@ues.rs.ba

 

 

 

Viši stručni saradnik za finansijsku podršku projektima

Todor Obradović

 +387 57 320 330

 +387 57 320 330

 todor.obradovic@ues.rs.ba

 

 

 

Stručni saradnik za evidenciju, informisanje i izvještavanje o projektima

Dr Dajana Vukojević

 +387 57 320 330

 +387 57 320 330

 dajana.vukojevic@ues.rs.ba

 

 

 

Viši stručni saradnik za razvoj

Predrag Ždrale

 +387 57 320 330

 +387 57 320 330

 predrag.zdrale@ues.rs.ba

 

 

 

Tehnički sekretar

Jelena Soknić

 +387 57 320 330

 +387 57 320 330

 jelena.soknic@ues.rs.ba