Start / Fakulteti i Akademije / ERAZMUS+ KA1 Univerzitet “1. decembar 1918” Alba Iulia, Rumunija

ERAZMUS+ KA1 Univerzitet “1. decembar 1918” Alba Iulia, Rumunija

Erasmus + KA1 program za razmjenu nastavnog osoblјa sa Univerzitetom “1. decembar 1918” Alba Iulia, Rumunija, otvoren je za prijave.

Na raspolaganju su 3 razmjene (10 dana/2 sedmice) za nastavno osoblјe do kraja jula 2018. godine i 1 razmjena za nastavno osoblјe (1 sedmica) za narednu školsku godinu, do kraja jula 2019. godine. Obaveza nastavnog osoblјa u razmjeni je održati minimalno 8 časova nastave.

Ovim putem pozivamo zainteresovano nastavno osoblјe iz oblasti društvenih i humanističkih nauka (lingvistika i književnost, istorija, ekonomija, bogoslovija i psihologija) da u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj razmjeni nastavnog i administrativnog osoblјa i studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu (član 17. http://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2018/01/Pravilnik-o-medjunarodnoj-razmjeni.pdf) izvrše prijavu na svojoj organizacionoj jedinici, te po odobrenju Nastavno-naučnog vijeća dostave potvrdu Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta, koja će, u saradnji sa kandidatom, odraditi administrativni dio prijave prema inostranom partneru.

Budući da se oblasti za razmjenu nalaze na više fakulteta, molimo zainteresovano nastavno osoblјe da se putem prijavnog obrasca www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2018/01/medjunarodna-prijava.doc javi Kancelariji za međunarodnu saradnju da bismo mogli imati uvid u broj zaintersovanih kandidata, zbog ograničenog broja razmjena.

Za sve informacije, molimo zainteresovane kandidate da kontaktiraju službenike Kancelarije za međunarodnu saradnju na iroffice@ues.rs.ba ili nina.licina.ues@gmail.com, odnosno na telefon 057 320 330.