Старт / Канцеларија за науку, истраживање и развој / Пројекти НИР / Сарадња са привредом Универзитета у Источном Сарајеву

Сарадња са привредом Универзитета у Источном Сарајеву

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву Радослав Грујић потписао је 23.03.2016. године Протокол о сарадњи са представницима Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора Источно Сарајево, Требиње, Добој и Бијељина у циљу јачања сарадње Универзитета са реалним сектором, тј. побољшавање сарадње између академске заједнице и привреде Републике Српске.

Споразумом ће бити обезбијеђено учешће академске заједнице у креирању нових производа, као и кориштење знања и лабораторије са којом располажемо, а при томе надокнађујући оно што привредни субјекти не могу финансирати и развијати одређене процесе.

До сада је преко одређених факултета (организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву) успостављена сарадња са одређеним привредним субјектима као што су:

1. Акционарско друштво за производњу и ремонт „ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ“ а.д. Братунац
2. Енергоинвест-Електроенергетска опрема доо Источно Сарајево
3. ЗП „Хидроелектране на Дрини“ А.Д. Вишеград
4. ЗП „Рудник и термоелектрана“ А.Д. Гацко
5. Рафинерија уља Модрича
6. МФ доо Столац
7. „Виброакустика“ доо Београд
8. Институт А.Д. Источно Сарајево
9. „Термоапарати“ А.Д. Источно Сарајево
10. ЕНЕРГОИНВЕСТ – ЗДП институт за осигурање квалитета „ИКМ“ Источно Сарајево
11. ФАМОС – ФАБРИКА МОТОРА САРАЈЕВО а.д. Источно Сарајево
12. Swislion IAT а.д. Требиње
13. Завод за запошљавање Брчко дистрикта
14. Удружење економиста Републике Српске „SWOT“
15. SPORT VISION доо
16. Пореска управа РС, подручни центар Бијељина
17. Средњесталешки биро Балкан